Máy đánh bài mã vạch bịp CVK600C công nghệ cao.

Liên hệ: 0989.21.8888

.
.
.
.