Kính nhìn xuyên bát đĩa – công nghệ xóc đĩa 2020

Liên hệ: 0989.21.8888

Kính nhìn xuyên bát đĩa – công nghệ xóc đĩa 2020 có khả năng nhìn xuyên thấu trên tất cả các loại bát đĩa xanh chín chất liệu khác nhau.

.
.
.
.