Các mẫu bài mã vạch

Liên hệ: 0966 147 586

Bài mã vạch là loại bài được in từ 1 loại mực vô hình vào cạnh cây bài. Mà mắt thường không thấy được kí hiệu trên bài mã vạch đó.

0966147586